Entrevista a Ever Blanchet – Teatre Musical

TEATRE MUSICAL.CAT (21 novembre, 2021)
L’entrevista d’aquest mes la dediquem a l’Ever Blanchet, director, dramaturg i empresari teatral.