LA PIPA DE LA PAU

DEL 17 DE NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE (2016)
Horari: De dijous a divendres 20:00h. Dissabte 18:00h20:00h. Diumenge 18:00h.
Preu: 20€. Espectacle en català. Durada: 75 min. Producció VERSUS TEATRE
Banner_PIPA_ok Article complet

QUITAPENAS

DEL 4 DE NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE (2016)
Horari: Divendres i dissabte a les 21:45h. Diumenge a les 19:45h.
Preu: 18€. Espectacle en castellà. Durada: 60 min. Companyia de Pamplona10_Banner_QUITAPENAS Article complet

1984 (El Gran Germà t’està observant)

DEL 2 AL 12 DE NOVEMBRE (2017) ENGLISH
Horari: De dijous a dissabte 20:00h. Diumenge 18:00h.
Preu: 20€. Venda anticipada abans del 15 d’octubre: 15€
Espectacle en ANGLÈS. Durada: 2:45h amb entreacte

ESCAPADE ens porta la visió èpica i distòpica d’Orwell del futur, el nostre present.

Dirigida per Sue Flack
Adaptada per Matthew Dunster.
Música original de Julian Jahanpour

REPARTIMENT
Winston Smith-  Daniel Ewing
O’Brien-  Morgan Symes
Julia-  Mary McGurk
Charrington/Ensemble-  Norbert Becker
Goldstein/Ensemble-  Mark Aspinall
Parsons/Ensemble-  Ben Torbush
Syme/Ensemble-  AlfieRowland
Bumstead/Ensemble-  Nathan Pond
MrsParsons/Ensemble-  Julie Nash
Old Prole/Ensemble-  Paul Jutsum
Prole/Wilsher/Ensemble- Joe Bentley
Katherine/Ensemble- Laura martuscelli
Fills dels Parsons-  Isaac Martí Cartwright-Long i Cata García Petith
Ensemble-  Neema Lahon/Victoria Simons
Guardies- Paul Corteses, Stuart Young, Florian Casajuana
Lluita escènica-Harris Gordon

Amb la participació especial de Stephanie Figueira, James Giblin, Toby Harper, Javier Bueno, Al Fisher, Emma Reynolds

Disseny d’il·luminació i escenografia Tony Murchland Vestuari i maquillatge Mariajo Labrador Ajudant de direcció Julie Nash Direcció de moviment Jan Clayton Lluita escènica Harris Gordon Vídeo Inma Alcario, Joe Bentley Fotografia Anna Biosca So Luis Portillo Regidores Neema Lahon/Victoria Simons Disseny gràfic Derek Zinger

Una de les novel·les distòpiques més influents mai escrites, 1984 ha tingut una profunda repercussió a tot el món. Des de la seva publicació al 1949 molts dels seus conceptes han penetrat en el llenguatge modern. Gran Germà, doble pensament, pensament crític, neollengua i Sala 101 són tots part del món d’Orwell. És més, com a resultat del llibre, Orwelià és ara un terme per descriure l’engany oficial, la vigilància secreta i la manipulació del passat per un estat totalitari o autoritari. Orwell esperava que escriure 1984 ajudés a evitar que això succeís. Llegeix aquestes cites de 1984 i decideix per tu mateix.

“Fins que ells (la prole) s’adonin no es rebel·laran, i fins que no s’hagin rebel·lat no s’adonaran”.

“La tria de la humanitat es troba entre la llibertat i la felicitat, i per a la gran massa de la humanitat la felicitat és millor”.

“El Partit busca el poder pel seu propi bé. No ens interessa el bé dels altres; només ens interessa el poder, únicament el poder.”

 Doublethink significa el poder de mantenir dues creences contradictòries en la ment d’algú simultàniament, i acceptar les dues.”

 “Qui que controla el passat controla el futur. I qui controla el present controla el passat.”

 “Si vols una imatge del futur, imagina una bota marcada en un rostre humà … per sempre”.

 “Guerra és pau. Llibertat és esclavitud. Ignorància és poder”.

 “Si vols guardar un secret, també l’has d’ocultar de tu mateix”.

 “El Gran Germà t’està observant”.

1984 (Big Brother is watching you)

FROM MAY 19 TO JUNE 11 (2017)
Hours: Thursday to Saturday 20:00h. Sunday 18:00h.
Price: 20 €. Advance sale before October 15: 15€
Performance in English. Duration: 2:45 hours with intermission.

ESCAPADE brings you Orwell’s epic, dystopian view of the future. Our present.

       

Adapted by Matthew Dunster.
Director-Sue Flack
Music-Julian Jahanpour

CAST
Winston Smith-  Daniel Ewing
O’Brien-  Morgan Symes
Julia-  Mary McGurk
Charrington/Ensemble-  Norbert Becker
Goldstein/Ensemble-  Mark Aspinall
Parsons/Ensemble-  Ben Torbush
Syme/Ensemble-  Alfie Rowland
Bumstead/Ensemble-  Nathan Pond
Mrs Parsons/Ensemble-  Julie Nash
Old Prole/Ensemble-  Paul Jutsum
Prole/Wilsher/Ensemble- Joe Bentley
Parsons’ kids-  Isaac Martí Cartwright-Long and Cata García Petith
Katherine/Ensemble- Laura Martuscelli
Ensemble-  Neema Lahon/Victoria Simons
Guards-Paul Cortese, Florian Casajuana, Stuart Young
Fight director-Harris Gordon

With the special partcipation of Stephanie Figueira, James Giblin, Dermot Arrigan, Javier Bueno, Toby Harper, Al Fisher, Emma Reynolds

Lighting &Set Design Tony Murchland Costume & Make-up Mariajo Labrador Asst Director Julie Nash Movement Jan Clayton Fight Director Harris Gordon Video Inma Alcario, Joe Bentley Sonido Luis Portillo, Photography Anna Biosca Stage Manager Neema Lahon/Victoria Simons, Graphic Design-Derek Zinger

One of the most influential dystopian novels ever written, 1984 has had a profound effect on the world. Since its publication in 1949 many of its concepts have entered modern day parlance. Big Brother, doublethink, thoughtcrime, Newspeak and Room 101 are all part of Orwell’s world. What’s more, as a result of the book, Orwellian is now a term to describe official deception, secret surveillance, and manipulation of the past by a totalitarian or authoritarian state. Orwell hoped that by writing 1984 he’d help stop such a state ever coming to pass. Read these 1984 quotes to decide for yourself.

“Until they (the proles) became conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.”

“The choice for mankind lies between freedom and happiness and for the great bulk of mankind, happiness is better.”

“The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power, pure power.”

“Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them.”

“He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.”

“If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face—forever.”

“War is peace. Freedom is slavery.  Ignorance is strength.”

“If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself.”

“Big Brother is Watching You.”

COMO SI PASARA UN TREN

DEL 28 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE (2016)
Horari: De dimecres a divendres 20:30h. Dissabte 19:00h21:00h. Diumenge 18:00h.
Preu: 20€. Espectacle en castellà. Durada: 70 min.
Producciones COME Y CALLA (Madrid)
Como si pasara un tren_Versus Teatre
Article complet