Articles i Projectes del VERSUS TEATRE

Banner_VERSUS_PETIT

CRITERIS ARTÍSTICS

Versus Teatre programa, crea i produeix espectacles amb dramaturgia i directors emergents, cercant i ponderant l’excel.lencia i l’originalitat. Mantenim l’interès pel teatre musical alternatiu, el teatre de creació i les dramaturgies emergents. Per a Versus, el teatre alternatiu actual no suposa cap ruptura, sinó més aviat la refundació permanent de noves dramatúrgies i la revisió crítica dels clàssics.

Projecte Artistic 2014 – 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter